İDOBÜS Sıkça Sorulan Sorular

İDOBÜS Yolcu ve Bagaj Taşıma Kuralları (Tüm Detaylar)

Tarih : 30 Mart 2012 | Kategori : İDOBÜS Sıkça Sorulan Sorular | 0 Yorum     Aşağıda, İDOBÜS seferlerinde yolcu ve bagaj taşıma kurallarına ait detaylar bulunmaktadır. Bu kuralların içinde; iptal edilen seferler, seyahat ücretleri, bagajlarda taşınacak şeylerin yanısıra; yolcuların tüm yükümlülükleri ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

İDOBÜS Sefer saatleri, ücretleri, kayıp eşya bildirimi ile ilgili ayrıntılar da yazının devamında vurgulanmıştır.

IDOBUS, YOLCU VE BAGAJ TAŞIMA KURALLARI

1. GENEL TANIMLAR

ARAÇ SAHİBİ: Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.

İŞLETEN: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak, ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.

YOLCU: Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir. Bu taşıma şartları ve terimler İdobüs servislerinde geçen terimleri ve şartları içerir.

TAŞIYICI: Denizyolu kısmında yolcu ve bagaj taşıma lisansına sahip şirket olan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ.’dir. Kombine taşımacılığının kara kısmını gerçekleştiren otobüs Firması da taşıyıcı olarak addedilmektedir.

İDOBÜS®: Kombine taşımacılıkta İDO’ nun deniz yolu terminallerinin bulunduğu iskelelerde belirlenen alanlardan Türkiye içindeki çeşitli şehirlere ve Türkiye içindeki çeşitli şehirlerden İDO’nun deniz yolu terminallerinin bulunduğu iskelelerde belirlenen alanlara İDO’nun deniz otobüsü seferlerine bağlı olarak yapılan taşımacılık hizmetidir.

HAT: Taşıyıcının, İDOBÜS hizmetini belirlenmiş ulaşım noktaları arasında vermesini sağlayan, mevcut yasal düzenlemelere uygun, ilgili otoritelerden gerekli izinler alınarak belirlenmiş sefer rotalarıdır.

DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ: Yolcunun veya yolcu ve bagajının deniz yolu ile taşınması için, taşıyan tarafından veya onun adına ve hesabına yapılan sözleşmedir.

SEFER: İDOBÜShatlarında belirli gün ve saatte gerçekleştirilen deniz ve/veya karayolu yolculuğudur.

IDOBUS.COM : Taşıyıcının İDOBÜS taşımasında gerekli hizmetleri alması için takip ettiği sitedir. Yolcu taşıma ve diğer hizmetleri WWW.IDOBUS.COM olan web sitesinden takip edecektir.

İŞLEM GÜNÜ: Bir sefere IDOBUS.COM üzerinden rezervasyon belgesi satın alım işleminin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği takvim günüdür.

SEFER GÜNÜ ve SAATİ: İşlem gününde satın alımı gerçekleştirilen seferin kalkış günü ve saatidir.

İPTAL SEFER: İstanbul(Kabataş) – Bursa (Güzelyalı) deniz otobüs seferleri mücbir sebepler nedeniyle iptal edilmişse ; yolcular deniz Otobüsü ile Kabataş’tan Yenikapı terminaline getirilip,Yenikapı’dan hızlı feribotla Bursa’ya (Güzelyalı) götürülecektir. Mücbir sebepler aynı şekilde devam ederse o güne ait tüm seferler iptal edilecek ve seyahat ücretinin iadesi yapılacaktır.

İzmir terminalinden otobüs hareket ettikten sonra Güzelyalı İskelesinde deniz otobüs seferleri iptal edilmişse, yola çıkan otobüsler İstanbul’a (Harem) getirilecektir. Mücbir sebepler devam ettiği takdirde sonraki seferler iptal edilerek seyahat ücretleri iade edilecektir.

SEYAHAT ÜCRETİ: Bir sefer için yolculuk hakkı karşılığı olarak ödenen ücrettir. Yasalar çerçevesinde taşıyıcı rezervasyon ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İŞLEM ÜCRETİ: Herhangi bir İDOBÜS rezervasyon satış hizmeti karşılığında rezervasyon ücretine dâhil edilen ek ücretlerdir.

BAGAJ: Canlı hayvanlar ve bir navlun sözleşmesine dayanılarak taşınan eşya ile araçlar dışında, taşıyan tarafından, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi gereğince taşınan eşya ve araçlardır. Bir sefer için yolcunun beraberinde getirdiği yüktür. Bagaj, asıl bagaj ve tek parça el bagajı olmak üzere iki kısımdır.

ZARAR: Taşıyıcının taşımayı gerçekleştirirken taşıma hizmeti ile ilgili veya bu taşımaya bağlı diğer hizmetlerle ilgili veya bunlardan doğan ölüm, yaralanma, gecikme, kayıp, hasar, kısmi hasar veya diğer zararları içerir.

ESNEK FİYATLANDIRMA: İDO’ nun deniz yolunda sabit bir ücret tarifesine bağlı olmaksızın, belirli gün veya belirli saatlere göre hizmet sektöründe kabul görmüş esnek fiyat uygulamasıdır.

KAĞIT BİLET : Kağıt Bilet sadece otobüs tarafından yapılan yolculuğu kapsamaktadır.Biletin satın alınması bu şartların kabul edildiği anlamına gelir.

 

2. TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Taşıyıcı;

2.1.1 Satın alınan rezervasyon üzerinde belirtilen seferde yolcu ve bagajı taşır.

2.1.2 Güvenliği, temizlik şartlarını ve seyahat süresince yolcu konforunu temin eder.

2.1.3 Seferin mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple aksaması halinde, mümkün olan en kısa sürede aksaklığın giderilmesini ve seferin devamını, aynı araçla devam mümkün olmadığı durumlarda yolculuğun tamamlanmasını aynı şartlarda mümkün kılacak yeni bir araç tahsis edilmesini sağlar. Mücbir sebepler nedeniyle seferlerin aksaması halinde iptal prosedürü uygulanır.

2.1.4.Taşıyıcı, yolcu ve bagajı ilan edilmiş yolculuk süreleri içerisinde taşımayı taahhüt eder. Taşıyıcı, elinde olmayan sebeplerle ( hava, trafik ve yol şartları, polis kontrolleri) yolculuğun gecikmesinden sorumlu değildir.

2.1.5. Taşıyıcı bir hattın tüm seferlerini ve/veya bir kısmını dış hizmet yoluyla gerçekleştirme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, kendi hizmet standartlarının dış tedarikçi tarafından sağlanması hususunda yolcuya karşı sorumludur.

2.1.6. Taşıyıcı, ulaşımla ilgili teknik sorunlar veya yolcu güvenliğini sağlama sebebiyle sefer esnasında ulaşım aracını değiştirme hakkını saklı tutar.

2.2. Taşıyıcı aşağıdaki sebeplere dayanarak yolculuk esnasında aracı durdurup yolcu ve bagajı araçtan indirip taşımaya devam etmeme hakkını saklı tutar.

2.2.1 İlgili otoritelerin talebi ve düzenlemeler gereğince doğal felaket veya ulusal güvenlikle ilgili olarak bir resmi otoritenin talebi, bir güvenlik prosedürü veya herhangi bir kanuni düzenlemeye uyma zorunluluğu hallerinde;

2.2.2 Taşıyıcının kontrolü dışında bulunan herhangi bir zorlayıcı sebep nedeniyle veya bir durum neticesinde hava şartları, olması muhtemel veya gerçekleşmiş doğal felaketler, sefer güvenliğini tehdit eden bir dış saldırı, terörist saldırı, karışıklık hallerinde;

2.2.3.Güvenlik yolcu ve bagajın araçtan indirilmesinin taşıtta görev yapan personelin güvenliği için zorunlu olması durumunda (çeşitli ihbarlar)

2.3. Yukarıda sayılan durumlar dışında, ilgili Deniz ve Karayolu Taşımacılık Kanun ve Yönetmelikleri’nin taşıyıcıya verdiği taşımayı reddetme veya taşımaya devam etmeme hakları aynen geçerlidir.Taşıyıcı aşağıda sayılan hallerde yolcu ve bagajı araca bindirmeme, yolculuğa başlamasına izin vermeme haklarını saklı tutar.

2.3.1 İlan ettiği yolcu ve bagaj taşıma sözleşmesine ve şartlarına uygun olmayan herhangi bir durumu gözlemlemesi durumunda;

2.3.2 Yolcunun başkalarını rahatsız edecek seviyede alkol tesiri altında olması halinde;

2.3.3 Velisi olduğunu belirterek yolculuğa çıktığı çocuğun güvenli yolculuk şartlarına uymasını sağlayamaması halinde;

2.3.4 Araç personelinin uyulmasını belirttiği kurallara uymaması durumunda;

2.3.5 Diğer yolcuların veya tüm seferin seyir güvenliğini tehlikeye atacak bir davranış sergilemesi durumunda;

2.3.6 Ahlak kurallarına uygun olmayan, saldırgan, şiddet unsuru içeren hal, tavır sergilemesi veya sözlü ifadeler kullanması.

2.3.7 Gizli veya açık biçimde ölümcül bir alet veya silah taşıdığının tespit edilmesi durumunda;

2.3.8 Yolculuğa iştirak eden tüm unsurların sağlığını tehdit edebilecek bulaşıcı bir hastalık taşıdığının tespit edilmesi durumunda;

2.3.9 Taşıyıcının veya herhangi bir resmi otoritenin ibraz etmesini zorunlu kıldığı bir belgeyi istendiğinde ibraz edememesi durumunda,

Taşıyıcı, uygunsuz biçimde veya Taşıma Sözleşmesi’ne aykırı biçimde edinilmiş bir rezervasyona sahip yolcuyu taşımama ve belgeyi alıkoyma hakkını saklı tutar.

Yukarda açıklanan haller dışında araç görevlileri uygun gördükleri halde geçerli bir açıklama yapmak suretiyle yolcuyu taşımama hakkına sahiptirler.

 

3. YOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Genel Kurallar

3.1.1.Yolcu:

Geçerli bir belge ve bir rezervasyon numarasına ve yolculuk için ibraz edilmesi istenen belgelere sahip olmalıdır.

3.1.2 Araca binerken geçerli bir elektronik belge/fatura veya araç personelinin yolculuk hakkını onaylayacağı bir PNR numarasını bildirmelidir.

3.1.3 Kağıt Bilet Otobüse binerken yolculara verilecektir.

3.1.4 Geçerli bir PNR ad/soyadı Kağıt Bilet almak için gösterilmesi gerekir.

3.1.5 Bagajını deniz otobüsü seferi için görevlilerin gösterdiği istifleme bölümüne yerleştirir. Kara ayağında ise bagajını ( elde taşıdığı hariç) araç görevlisinin vereceği bir bagaj tanıtma etiketi karşılığında aracın bagajlara ayrılmış kısmına yerleştirir.

3.1.6 Seyahat etmek istediği varış noktasına ulaşıncaya kadar veya bir araç personeli araçtan ayrılmasını uygun görünceye kadar araçta kalır.

3.1.7 Genel Koşul ve Şartlar’a ve araç personelinin direktiflerine uyar.

3.1.8 Yolcunun sefer kalkış saatine en az 15 dk kala kalkış yerinde hazır bulunmaması durumunda, Taşıyıcı Taşıma Sözleşmesi’nin verdiği hakka dayanarak ücretini geri ödemeksizin taşıma hizmetini vermeyi reddedebilir.

3.1.9 Eğer araçta emniyet kemeri bulunuyorsa, yolcular bu kemerleri direktifler uyarınca kullanmak mecburiyetindedirler.

3.1.10 Sigara ve benzeri maddelerin, alkol ve diğer uyuşturucuların araç içerisinde tüketilmesi yasaktır. Bunun yanında, dondurma, kuruyemiş, cips ve benzeri yiyeceklerin tüketilmesi de yasaktır.

3.1.11 Yolcular olası kazalara karşı sigortalıdır. Bu sigorta sadece yolcunun araç içinde bulunduğu zamanlarda meydana gelebilecek kazalara karşıdır. Doğal sebeplerle meydana gelen kazalar sigorta kapsamında değildir ve taşıyıcının bariz hatası olması haricinde, Yolcuya gördüğü zararın Taşıyıcı tarafından karşılanması için talepte bulunma hakkı vermez.

3.1.12 İndirimli bilet uygulaması gişeden yapılmaktadır. Promosyonlu biletlere indirim uygulanmaz.

3.1.13 Gişe satışlarımız 22 Mart 2012 tarihinde başlayacaktır.

3.2 Çocukların Taşınması

3.2.1 10 yaşından küçük bireyler yanlarında bir veli bulunmadıkça seyahat edemezler.

3.2.2 IDOBUS.COM® ‘da deniz yolu kısmında çocuklar için özel fiyat uygulaması yoktur.

Karayolu kısmında 6 yaşın altında olan çocuklar yolcu seyahat belgesi düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. Bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, rezervasyon ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

3.3.3 Karayolu kısmında 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, 6 ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için rezervasyon ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

3.3 Engelli Yolcuların Taşınması

3.3.1 Engelli yolcular bir refakatçi ile seyahat etmelidirler.

3.3.2 Engelli yolcunun refakatçisi bir yetişkin olmak zorundadır. Refakatçinin de yolculuk için seyahat belgesi satın alması zorunludur.

 

4. BAGAJ

4.1 Yolcu sefer için beraberinde iki tür bagaj bulundurma hakkına sahiptir.

4.1.1 Ana Bagaj: Toplam ağırlığı 30 kg’ı toplam ebadı (158cm) bir standart valiz ölçüsünü geçmeyecek biçimde en fazla 1(bir) parça olabilir.

4.1.2 El Bagajı: Ağırlığı 8 kg’ı geçmemeli ve yolcu koltuklarının üzerinde bulunan raflara rahatlıkla yerleştirilebilecek ölçülerde olmalıdır. Taşıyıcı bu şartları taşımayan el bagajlarını araç içine almama hakkına sahiptir.

4.2 Bütün Ana Bagaj parçaları tek bir etiketle ilişkilendirilmiş olarak yerleştirilmelidir. Bagajlar yolcunun iniş noktasında Bagaj etiketi karşılığında İDOBÜS personeli tarafından yolcuya teslim edilir.

4.3 Değerli eşyaların her türlü kaza ve zarara karşı bedeli yolcu tarafında ödenmek üzere 3. kişiler tarafından sigortalanmış olarak taşınması tavsiye edilir. Taşıyan, yolcuya ait para, kıymetli evrak, altın, gümüş, mücevher, sanat eseri, süs eşyası ve diğer değerli eşyanın zıyaından veya hasarından sorumlu değildir.

4.4 Engelli yolcular tekerlikli sandalye dâhil olmak üzere tüm yardımcı ekipmanlarını bedava olarak IDOBÜS’lerde taşıyabilir.

4.5 Taşıyıcının veya yolcuların güvenliğini tehlikeye atabilecek veya arzu edilen seyahat konforunu sağlamaya engel teşkil edebilecek her türlü eşyanın taşınması yasaktır.

4.6 Farklı hizmet verenlerce taşınması yasaklanmış tüm eşya ve nesnelerin taşınması da yasaktır.

4.7 Taşıyıcı, Taşıma Şart ve Koşulları’nca belirlenmiş kriterlere uygun olmayan her türlü bagajı taşımama hakkını saklı tutar.

4.8 Taşıyıcı, makul bir açıklamasını yapacağı her hangi bir sebeple veya ilgili kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü herhangi bir zorlayıcı sebeple bagajların içeriğini kontrol etme ve taşıma şartlarına uygunluğunu denetleme hakkını saklı tutar. Sahibi tespit edilemeyen bagaj İDOBÜS görevlileri tarafından araçtan indirilir.

4.9 Taşıyıcı El ve kabin Bagajı’ ndan veya yolcunun gözetimi altındaki her türlü eşyaya gelecek zarardan sorumlu değildir.

4.10 Taşıyıcı, para, ziynet, mücevher, hisse senedi vb. değerli evrak, yolcu tarafından veya herhangi bir kritere göre değerli kabul edilen her türlü nesneye gelebilecek zarardan sorumlu değildir.

5. SEYAHAT BELGESİ

5.1 Yolculuk yapma hakkını veren geçerli bilettir.

5.2 Bir belge ile seyahat edebilme hakkı bir başkasına devredilemez. Çağrı merkezimizden yolculuk detayları üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir.

5.3 İDOBÜS seyahat belgeleri sadece IDOBUS.COM adresinden online olarak satın alınabilir.

5.4 İş bu Taşıma Şart ve Koşulları taşıyıcı ve yolcular arasında bir Taşıma Sözleşmesi olarak kabul edilir. Seyahatin satın alınması bu şartların yolcu tarafından kabul edildiği anlamına gelir.

5.5 Bu seyahati içeren belge şirket tarafından ilan edilen fiyatlama şartlarına uygun olarak fiyatlanır.

5.6 Belge satın alma işlemine karşılık yolcudan seyahat ücretine ek 1 TL tutarında bir hizmet bedeli tahsil edilir. Çağrı merkezi ve gişelerden 2TL karşılığında hizmet bedeli alınır. Yolculuk hat detaylarında değişiklik için 2TL değişiklik ücreti alınır. İDO bu kuralları uygun gördüğü zaman haber vermeden revize etme hakkına sahiptir.

5.7 Seyahat belgesi, satın alan tarafından satın alma tarihinde belirlenen sefer, saat için yolculuk etme hakkını taşır. Yolcu başka bir sefer için hiçbir şekilde taşınma hakkı iddia edemez.

5.8 Seyahat belgesi satın alan yolcu ilgili KDV düzenlemelerine göre hazırlanmış fatura belgesini kabul eder.

5.9 Elektronik Belge satın alındığı bilgisi satın alan tarafından girilen elektronik adrese gönderilir. Bu belge aynı zamanda faturadır. Sadece 1. nüshası geçerlidir.

5.10 Seyahat belgesi satın alan kişi bu seyahat için girdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

5.11 Araca binmeden önce Elektronik Belge rezervasyon numarası (PNR) veya çıktısının araçta görevli personele ibraz edilmesi gerekmektedir. Seyahat Belgesi rezervasyon numarasının sefer için alınmış olduğunun doğrulanması halinde bile İDOBÜS görevlileri PNR numarasının ilişkilendirildiği kimlik bilgisinin araca binmek isteyen yolcuya ait olup olmadığını yolcudan geçerli bir kimlik evrakı istemek suretiyle kontrol etme hakkına sahiptir.

5.12 Satın alma işlemi olmaksızın seyahat için rezervasyon yapılmamaktadır.

5.13 Yolcu rezervasyon belgesi üzerinde belirtilmiş numara ile numaralandırılmış koltuğa oturmak zorundadır. İDOBÜS görevlileri gereği halinde yolcuyu farklı bir koltuğa oturtma hakkına sahiptir.

 

6. SEYAHAT DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTALİ

6.1 KABATAŞ-GÜZELYALI-KABATAŞ Deniz Otobüsü İçin; İPTAL VE DEĞİŞİKLK KURALLARI

6.1.1 Bir seyahatin, günü ve saatinde değişiklik 24 saat öncesine kadar Çağrı Merkezi veya www.IDOBUS.com’dan yapılabilir.

6.1.2. İstanbul(Kabataş)-Bursa(Güzelyalı)hattında yolcularımız iptal-iade yapamamaktadır.

6.1.3. Seyahat belgesinde yapılacak her bir değişiklik 2 TL tutarında İşlem Ücreti’ne tabidir.Ayrıca yeni seferin ücreti esnek fiyatlandırmadan dolayı fazlaysa,bu fark da tahsil edilir;ancak ilk seyahatin ücreti daha fazla ise aradaki fark iade edilmez.Yolcu, değişiklik yapmak istediği seyahat ile ilgili tüm bilgileri (rezervasyon numarası, elektronik belge referansı, sefer tarih ve saati, ödeme şekli ve detayları) istenildiğinde Çağrı Merkezi görevlisine bildirmesi gerekmektedir. Internet üzerinden yapılacak değişiklikler WWW.IDOBUS.com adresinden,yapılabilir. Bu bilgileri sağlayamayan yolculara seyahat değişikliği yapma izni verilememektedir.

6.1.4 Diğer Tüm şart ve koşullar için,www.idobus.com’u ziyaret edebilir veya çağrı merkezimizden 444 44 36 bilgi alabilirsiniz.

6.2. İSTANBUL(KABATAŞ) BALIKESİR / MANİSA / İZMİR – KABATAŞ İDOBÜS (Deniz Otobüsü+ Otobüs) Biletleri için ; İPTAL VE DEĞİŞİKLİK KURALLARI :

6.2.1 Sefer kalkış saatine 24 saatten fazla zaman varken iptal etmek isterse,tam iade (servis bedeli hariç) yapılır

6.2.2 Sefer Kalkış saatine 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda 6 ay geçerli açık bilet verilecektir.

6.2.3 Açık Bilet iadesi yapılmamaktadır.

6.2.4 Açık Biletler kullanılmak istendiğinde tarihte ücret farkı oluşması halinde aradaki fark yolcudan tahsil edilecektir

6.2.5 Açığa alınan biletlere yeni tarih belirlendiğinde 2TL işlem ücreti alınacaktır.

6.2.6 Güzergâh Değişikliği yapılmamaktadır.

6.2.7 Diğer tüm şart ve koşullar için,www.idobus.com’u ziyaret edebilir veya çağrı merkezimizden 444 44 36 bilgi alabilirsiniz.

6.2.8 Taşıyıcı tarafından iptal edilen seferler SMS ve internet sayfasından yolcuya bildirilir ve yolcudan tahsil edilen tüm ücretler iade edilir.

 

7. SEFER SAATLERİ

İnternet sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak ilan edilir.


8. ÜCRET

İDOBÜS seyahat ücretleri Esnek Fiyatlama ile belirlenmektedir.


9. EVCİL HAYVANLAR

Evcil hayvanlar İDOBÜS seferlerinin sadece Kabataş – Güzelyalı güzergâhında gerçekleşecek sadece deniz otobüsü ayağında, kafeslerinde olmak koşulu ile kuşlar yolcu salonu içinde, diğer evcil hayvanlar ise yolcu salonu dışında taşınmaktadır. Evcil hayvanlar, kara ayağında yolcudan yazılı olarak alınacak belge karşılığında doğacak zarardan ötürü sorumluluğu yazılı olarak alınarak bagaj alt bölümünde kafeste taşınırlar. Evcil hayvanlar her halükarda ilgili mevzuatına uygun taşıma belgelerine ve sağlık sertifikalarına sahip olacaktır.

 

10. BAGAJ, KAYIP ve HASAR BİLDİRİMİ

10.1. Ana Bagaj veya El ve kabin Bagajı’nın kaybı, bunlara zarar gelmesi durumları en kısa zamanda ilgili form doldurularak Taşıyıcıya bildirilmelidir. Bu bildiriyi yolcunun kendisi yapmak zorundadır.

10.2. Yolcu, bagajın zıyaı veya hasarını;

10.2.1 Haricen belli ise, kabin bagajının indirilmesinden önce veya indirilirken, diğer bagajın tesliminden önce veya teslimi sırasında,

10.2.2 Haricen belli değilse, bagajın indirilmesinden veya tesliminden ya da teslim edilmesi gereken tarihten itibaren 15 gün içinde,taşıyana veya temsilcisine yazılı olarak bildirir. Yolcu bu bildirimi yapmamışsa, aksi ispat edilene kadar, bagajı iyi hâlde aldığı kabul edilir.Yolcu bagajının zıyai ve hasarında ilgili burada belirtilmeyen hususlarda ilgili yasal düzenlemeler geçerlidir.

10.3 Taşıyıcı tarafından bulunan yolculara ait her türlü eşya depolanmasına engel bir durum yoksa 2 ay müddetince Kayıp Eşya Bürosu’nda depolanır. Bu süre içerisinde hakkında talep gelmeyen eşyalarla ilgili tüm tasarruf Taşıyıcıya aittir.Taşıyıcı kaynaklı gerçekleşen zarar veya kayıp durumlarında, talep edilen tazminat taşınan varlığın değerinden fazla olamaz.


11. Diğer Hükümler

11.1.Yolcu, taşıyıcıya ilettiği şikâyetten arzu etmediği bir sonuç alır ise, T.C Mahkemeleri’ne başvurabilir.

11.2. iş bu Taşıma Kuralları Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı şartlar içermez. Kanun nedeniyle herhangi bir hükmün iptali veya geçersizliği diğer koşulların geçerliliğini etkilemez.


12. ÖNERİ VE YORUMLARINIZ İÇİN;

İDOBÜS.COM hizmetleri ilgili tüm şikâyetler;

info@IDOBUS.com

Kennedy Cd. Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi Fatih/İstanbul

Tel: (0212) 455 69 00 Faks: (0212) 517 39 58Bildirilebilir.

Yolcu sorunun gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde şikayetini IDOBUS.COM’a bildirmelidir.


[Toplam:1    Ortalama:2/5]